Zásady zpracování osobních údajů

Podnikatele

Martina Hniličky

IČO: 87872846

DIČ: CZ8112103791

se sídlem Dubová 638/7, 637 00 Brno

 

Tyto zásady jsou účinné od 25. května 2018.

 

Kontaktní údaje recepce:

Adresa: Horova 48, 616 00 Brno

Mobil: 775 111 460

Tel: 541 217 159

E-mail:info@bestgym.cz

 

Zpracování osobních údajů probíhá v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“), zákona o zpracování osobních údajů a zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů.

 

 1. Pojmy

Subjekt údajů: Fyzická osoba (spotřebitel i osoba samostatně výdělečně činná), k níž se osobní údaje vztahují (dále také „Vy“ či „zákazník“);

Osobní údaj:Veškeré informace o identifikovaném nebo identifikovatelném zákazníkovi; identifikovatelným zákazníkem je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby (dále také „údaje“ či „informace“);

Správce: Subjekt, který určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů, provádí zpracování a nese za toto zpracování odpovědnost. Správcem osobních údajů je Martin Hnilička, IČO: 87872846(dále také „my“);

Zpracovatel:Subjekt, který na základě zákona nebo z pověření správce zpracovává osobní údaje pro správce, a to na základě smlouvy o zpracování osobních údajů (dále také „obchodní partner“ či „partner“);

Webové stránky: Webové stránky BestGym dostupné na https://bestgym.cz/;

Účel zpracování osobních údajů:Důvod, proč jsou osobní údaje zpracovávány. Takovým důvodem může být např. plnění smlouvy, rezervace, vyřizování podnětů a stížností, zasílání obchodních sdělení (newsletterů) či zobrazování reklam na základě zájmů zákazníků;

 

 1. Jaké osobní údaje jsou zpracovávány?

Mya naši smluvní zpracovatelé v návaznosti na příslušný právní titul a účel zpracování zpracováváme následující osobní údaje, respektive kategorie osobních údajů:

 1. identifikační a adresní údaje: např. jméno, příjmení, datum narození, doručovací nebo jiná kontaktní adresa, fakturační adresa, adresa sídla, IČO, DIČ;
 2. elektronické kontaktní údaje: např. telefonní číslo, e-mailová adresa;
 3. jiné elektronické údaje: IP adresa, cookies, autentizační certifikáty, identifikátory v sociálních sítích, lokalizační údaje zařízení užívaného zákazníkem atd.;
 4. další osobní údaje spojené se smluvním vztahem: typicky údaje poskytnuté zákazníkem v objednávkovém formuláři či v jiných dokumentech a při komunikaci s námi, a to včetně pozdějších aktualizací, např. akademický titul, funkce, číslo bankovního účtu, historie objednávek;
 5. osobní údaje spojené s fotografickým či audiovizuálním záznamem: fotografie, video, kamerový záznam;
 6. fyziologické osobní údaje: např. váha, výška, poměry složení těla.
 7. zvláštní kategorie osobních údajů: např. údaj o zdravotním stavu.

 

 1. Jaký je původ osobních údajů?

Zpracováváme údaje, které nám sdělíte např. při rezervaci našich služeb, komunikaci s námi či přihlášením k odběru newsletteru. Typicky jde o

 • identifikační a adresní údaje;
 • elektronické kontaktní údaje;
 • další osobní údaje spojené se smluvním vztahem;
 • osobní údaje spojené s fotografickým či audiovizuálním záznamem (fotografie, video);
 • fyziologické osobní údaje;
 • zvláštní kategorie osobních údajů.

 

A dále údaje, které získáváme automaticky na základě toho, že procházíte naše webové stránky. Typicky jde o:

 • jiné elektronické údaje:
  • cookies
  • webová stránka, z níž jste na naše webové stránky přišli;
  • IP adresa;
  • datum přístupu a doba přístupu;
  • vyhledávací dotazy;
  • kód odpovědi http a https;
  • přenášené skupiny dat;
  • údaj o prohlížeči a operačním systému počítače.
  • osobní údaje spojené s fotografickým či audiovizuálním záznamem (kamerový záznam)

 

 1. Proč jsou osobní údaje zpracovávány?

Vaše osobní údaje mohou být zpracovávány pro následující účely:

 • Plnění smluvního vztahu
  • Účel:Na základě smlouvy s námi máte nárok na služby našeho fitness centra (posilovna, sálové lekce, squash). Naproti tomu my máme nárok na zaplacení sjednané ceny. Abychom mohli splnit svou část a zkontrolovat splnění Vaší části závazku, potřebujeme zpracovávat Vaše identifikační a adresní údaje, kontaktní údaje a další osobní údaje spojené se smluvním vztahem (např. akademický titul, pokud nám jej chcete poskytnout).

Pro případ ztráty nebo odcizení vedeme evidenci prodaných permanentek a jejich držitelů a dále evidenci zákazníků pro on-line rezervace pro účely kontroly účasti na lekcích a jiných službách našeho fitness centra.

Pro účely spolupráce s MČ Brno – Žabovřesky zpracováváme rovněž identifikační a adresní údaje ve formě jmenného seznamu seniorů, kteří u nás na základě smlouvy s námi cvičí zdarma. Tento seznam pak předáváme MČ Brno – Žabovřesky.

Pro účely organizace sportovně – relaxačních pobytů zpracováváme Vaše identifikační a adresní údaje a elektronické kontaktní údaje.

 • Právní základ:Zpracování osobních údajů pro účel plnění smluvního vztahu je odůvodněno smluvním vztahem mezi Vámi a námi. Poskytnutí osobních údajů je v tomto případě smluvním požadavkem, bez něhož není možné smlouvu uzavřít.
 • Doba uložení: Doba uložení údajů je dána dobou trvání smluvního vztahu zákazníka s námi.

 

 • Individuální tréninky pod dohledem osobních trenérů a výživové poradenství
  • Účel:Pro naše zákazníky zajišťujeme individuální tréninky pod dohledem osobních trenérů a výživové poradenství. Kromě osobních údajů nezbytných pro Vaši identifikaci a kontakt s Vámi můžeme zpracovávat rovněž Vaše fyziologické údaje (např. váha, výška, poměry složení těla) a údaje o Vašem zdravotním stavu. Tyto údaje potřebujeme k tomu, abychom Vám prostřednictvím našich trenérů byli schopni nastavit tréninky a výživu na míru.
  • Právní základ:Zpracování identifikačních a kontaktních osobních údajů a fyziologických osobních údajů pro účely individuálních tréninků pod dohledem osobních trenérů a výživového poradenství je odůvodněno smluvním vztahem mezi Vámi a námi. Zpracování údajů o Vašem zdravotním stavu je odůvodněno Vaším výslovným souhlasem. Poskytnutí osobních údajů je v tomto případě dobrovolné, bez něj by ale nebylo možné nastavit tréninky a výživu na míru. Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat.
  • Doba uložení:Doba uložení identifikačních, kontaktních a fyziologických údajů je dána dobou trvání smluvního vztahu zákazníka s námi. Doba uložení údajů o Vašem zdravotním stavu je dána dobou trvání Vašeho souhlasu.

 

 • Správa rezervačních účtů
  • Účel:Zákazníci se mohou na našich webových stránkách registrovat a ve svém účtu provádět nové rezervace, spravovat již vytvořené rezervace či měnit svá osobní nastavení. Pro tento účel musíme zpracovávat Vaši e-mailovou adresu, případně nám můžete poskytnout též jméno, příjmení a telefonní číslo.Tyto údaje pak slouží pro jednodušší rezervace našich služeb.
  • Právní základ:Zpracování osobních údajů pro účel správy zákaznických účtů je odůvodněno Vaším souhlasem. Poskytnutí osobních údajů je v tomto případě dobrovolné, bez něj by ale nebylo možné se registrovat. Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat.
  • Doba uložení:Doba uložení údajů je dána dobou trvání Vašeho souhlasu. Za odvolání souhlasu budeme považovat neprovedení rezervace po dobu 3 let.
 • Propagace našich služeb prostřednictvím fotografií a videa
  • Účel:Pro účely propagace našich služeb na našich webových stránkách, na sociálních sítích a na letácích a brožurách pořizujeme propagační fotografie a natáčíme video z lekcí či sportovně – relaxačních pobytů.
  • Právní základ:Zpracování osobních údajů spojených s fotografickým či audiovizuálním záznamem pro účel propagace našich služeb prostřednictvím fotografií a videa je odůvodněno Vaším souhlasem. Poskytnutí osobních údajů je v tomto případě dobrovolné. Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat.
  • Doba uložení:Doba uložení údajů spojených s fotografickým či audiovizuálním záznamem je dána dobou trvání Vašeho souhlasu.

 

 • Komunikace se zákazníky, hodnocení spokojenosti, vyřizování podnětů, stížností a reklamací
  • Účel:Vaše údaje používáme ke správě vašich dotazů, vyřizování podnětů a stížností. Rovněž Vás můžeme kontaktovat se žádostí o vyplnění dotazníku spokojenosti.

Dále Vaše údaje zpracováváme také v případech uplatňování Vašich práv z vadného plnění a při výkonu Vašich práv v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů.

 • Právní základ:Zpracování osobních údajů pro účel komunikace se zákazníky, hodnocení spokojenosti, vyřizování podnětů, stížností a reklamací je odůvodněno naším oprávněným zájmem na možnosti komunikovat se zákazníky. Poskytnutí osobních údajů v tomto případě není zákonným či smluvní požadavkem. Nemáte tak povinnost nám pro tento účel své osobní údaje poskytnout. Poskytnutí osobních údajů v tomto případě není zákonným či smluvní požadavkem. Nemáte tak povinnost nám pro tento účel své osobní údaje poskytnout.
 • Doba uložení:Doba uložení údajů dána dobou trvání smluvního vztahu zákazníka s námi a následně po dobu 4 let od jeho skončení.

 

 • Zasílání obchodních sdělení a nabídka našich služeb
  • Účel:Našim zákazníkům a těm, kteří s tím vyjádřili souhlas, pravidelně prostřednictvím emailu zasíláme novinky o našich službách. Tato obchodní sdělení můžete kdykoli rychle a jednoduše přestat odebírat pomocí odkazu pro odhlášení, který je obsažen v každém sdělení. Své preference ohledně zasílání obchodních sdělení můžete spravovat rovněž v nastavení, které je přístupné prostřednictvím každého newsletteru.

Pokud tedy jste naším zákazníkem (například pokud jste u nás učinili rezervaci našich služeb), můžeme použít Vaši e-mailovou adresu, kterou jste nám poskytli, k zasílání obchodních sdělení o podobném zboží, pokud s tím nevyjádříte nesouhlas. V ostatních případech Vás žádáme o souhlas se zasíláním obchodních sdělení o našich službách, akcích a propagačních kampaních. Informace, které nám poskytnete, jakož i informace získané jinak v souvislosti s našimi službami – jako například údaje o tom, jak používáte webové stránky, údaje o provedených objednávkách či informace o Vaší účasti na akcích a v soutěžích můžeme použít k personalizaci našich obchodních sdělení. O souhlas se zasíláním obchodních sdělení Vás požádáme vždy, kdy je udělení souhlasu vyžadováno příslušnými právními předpisy.

 • Právní základ:Zpracování osobních údajů pro účel zasílání obchodních sdělení a nabídky našich služeb je odůvodněno Vaším souhlasem, případně naším oprávněným zájmem na přímém marketingu. Poskytnutí osobních údajů na základě Vašeho souhlasu je v tomto případě dobrovolné, bez něj by ale nebylo možné Vám zasílat obchodní sdělení. Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat. Poskytnutí osobních údajů v tomto případě není zákonným či smluvní požadavkem. Nemáte tak povinnost nám pro tento účel své osobní údaje poskytnout.
 • Doba uložení:Doba uložení údajů je dána dobou trvání Vašeho souhlasu. Za odvolání souhlasu či skončení oprávněného zájmu budeme považovat, pokud po dobu 3 let neotevřete naše obchodní sdělení.

 

 • Přímý marketing a tvorba personalizovaného obsahu a reklamy
  • Účel:Technologie tvorby personalizovaného obsahu a reklamy nám umožňují zobrazovat návštěvníkům, kteří již o naše webové stránky či služby projevili zájem, naše reklamy na partnerských webech. Snažíme se o to, aby se Vám zobrazovala pouze ta reklama, která Vás skutečně zajímá a nikoliv reklama bez jakékoliv vazby k Vaší osobě a zájmům. Na základě historie Vašich rezervací, zájmů a chování na webových stránkáchVám může být na našich webových stránkách a na webových stránkách a aplikacích třetích stran (včetně sociálních sítí) zobrazován personalizovaný obsah a nabídky. Toto umožňují především cookies. O správě Vašich preferencí ohledně zpracování cookies se můžete dočíst v části Cookies.
 • Právní základ:Zpracování osobních údajů pro účel přímého marketingu a tvorby personalizovaného obsahu a reklamy je odůvodněno Vaším souhlasem, případně naším oprávněným zájmem na přímém marketingu. Poskytnutí osobních údajů na základě Vašeho souhlasu je v tomto případě dobrovolné, bez něj by ale nebylo možné Vám poskytovat personalizovaný obsah a reklamu. Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat. Poskytnutí osobních údajů v tomto případě není zákonným či smluvní požadavkem. Nemáte tak povinnost nám pro tento účel své osobní údaje poskytnout.
  • Doba uložení:Doba uložení údajů je dána dobou trvání Vašeho souhlasu. Doba uložení cookies se může lišit v závislosti na druhu cookies. Některé cookies jsou omezeny trváním relace (tzv. relační či session cookies). Tyto se zpracovávají, dokud je prohlížeč spuštěn, a po jeho vypnutí jsou automaticky odstraněny. Jiné cookies jsou trvalé (tzv. persistent cookies). Tyto soubory cookies zůstávají v prohlížeči i po jeho vypnutí až do stanoveného data, případně do jejich manuálního smazání uživatelem. Podle těchto cookies lze identifikovat počítač uživatele při opětovném spuštění webového prohlížeče a prohlížení internetu. Více se o době uložení cookies můžete dočíst v části Cookies.

 

 • Zlepšování kvality poskytovaných služeb, analýzy návštěvnosti našich webových stránek a Vašeho chování na webových stránkách
  • Účel:K vývoji nových služeb a zlepšování stávajících dochází pomocí zjišťování potřeb a přání uživatelů prostřednictvím telefonních hovorů, dotazníků, analýz na webových stránkách, zájmu o určité služby a texty apod.

V souvislosti s procházením našich webových stránek dále zpracováváme informace o návštěvnosti, čtenosti, počtu shlédnutých stránek, zařízení, ze kterého přicházíte na naše webové stránky, čas strávený na stránkách. Tyto údaje nám pomáhají identifikovat hůře přístupná či méně srozumitelná místa našich webových stránek. Tyto údaje sbíráme proto, abychom dokázali nabízet kvalitní obsah, který je pro Vás uživatelsky přívětivý a abychom rozvíjeli služby, o které máte evidentní zájem. Na základě těchto informací naše webové stránky pravidelně vylepšujeme.

Ve spolupráci s partnery zajišťujícími pro nás analytické služby shromažďujeme při každé návštěvě našich webových stránek určité údaje, které nám pomáhají zjistit, jak naše webové stránky používáte, a získat souhrnné statistiky. Mezi tyto údaje patří adresa IP, geografická poloha zařízení, typ prohlížeče, jazyk prohlížeče, datum a čas vašeho požadavku, délka vaší návštěvy, zobrazené stránky a prokliknuté prvky (například odkazy). Při shromažďování a analýze těchto údajů můžeme na našich webových stránkách či v e-mailových zprávách používat soubory cookie, pixelové tagy, web beacony, soubory clear GIF a podobné nástroje. Tyto údaje nám pomáhají poskytovat lepší a relevantnější obsah webu, sledovat efektivitu reklam, odhalovat a opravovat případné problémy a zlepšovat celkové prostředí našich webových stránek. Také můžeme pověřit poskytovatele služeb třetích stran, aby naším jménem zajišťovali webovou reklamu. Tito poskytovatelé mohou využívat pixelové tagy a podobné technologie ke shromažďování informací o návštěvách našich webových stránek a tyto informace pak mohou použít k cíleným reklamám.

Pokud nechcete, aby se údaje pomocí těchto technologií shromažďovaly, můžete využít jednoduchého postupu: většina prohlížečů vám nabízí možnost automaticky odmítat mnoho takových technologií, nebo vám dá na výběr, zda je přijmete či odmítnete. Své preference můžete rovněž vyjádřit na určitých webových stránkách. O správě Vašich preference ohledně zpracování cookies se můžete dočíst v části Cookies.

 • Právní základ:Zpracování osobních údajů pro účel zlepšování kvality poskytovaných služeb, analýzy návštěvnosti našich webových stránek a Vašeho chování na webových stránkách je odůvodněno Vaším souhlasem, případně naším oprávněným zájmem na přímém marketingu. Poskytnutí osobních údajů na základě Vašeho souhlasu je v tomto případě dobrovolné, bez něj by ale nebylo možné pro Vás zlepšovat kvalitu poskytovaných služeb, provádět analýzy návštěvnosti našich webových stránek a Vašeho chování na webových stránkách. Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat. Poskytnutí osobních údajů v tomto případě není zákonným či smluvní požadavkem. Nemáte tak povinnost nám pro tento účel své osobní údaje poskytnout.
  • Doba uložení:Doba uložení údajů je dána dobou trvání Vašeho souhlasu. Doba uložení cookies se může lišit v závislosti na druhu cookies. Některé cookies jsou omezeny trváním relace (tzv. relační či session cookies). Tyto se zpracovávají, dokud je prohlížeč spuštěn, a po jeho vypnutí jsou automaticky odstraněny. Jiné cookies jsou trvalé (tzv. persistent cookies). Tyto soubory cookies zůstávají v prohlížeči i po jeho vypnutí až do stanoveného data, případně do jejich manuálního smazání uživatelem. Podle těchto cookies lze identifikovat počítač uživatele při opětovném spuštění webového prohlížeče a prohlížení internetu. Více se o době uložení cookies můžete dočíst v části Cookies.

 

 • Provozování kamerového systému
  • Účel:Na parkovišti, vstupním prostoru do budovy a na recepci našeho fitcentra je instalován kamerový systém. Celkem je instalováno 5 kamer, které vzhledem ke svému umístění zabírají prostor, v němž se pohybují zákazníci, trenéři, zaměstnanci a jiné osoby. Prostory, které jsou zabírány kamerovým systémem, jsou řádně označeny. Kamery fungují v nepřetržitém režimu.

Záběry z kamerového systému zásadně spravujeme uvnitř naší organizace. Údaje předáváme mimo organizaci pouze tehdy, pokud nám to dovolíte nebo pokud to vyžaduje právní předpis, zejména pak k ochraně našich zájmů. V souladu s předchozí větou tak může být kamerový záznam předán zejména orgánům činným v trestním řízení nebo správním orgánům pro účely přestupkového řízení.

  • Právní základ:Zpracování osobních údajů pro účel provozování kamerového záznamu je odůvodněno naším oprávněným zájmem na ochraně našich práv a chráněných zájmů, ostraze budovy, ochraně našich zákazníků a jejich majetku, ochraně našeho majetku a našich zaměstnanců. Poskytnutí osobních údajů je v tomto případě dobrovolné, bez něj by ale nebylo možné se účastnit zákaznické soutěže. Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat.

Doba uložení:V rámci kamerového systému je prováděn dlouhodobý a nepřetržitý záznam záběrů. Tento záznam je uchováván po dobu 500 hodin. Kopii záznamu vytváříme pouze v případě, že je na něm zaznamenána událost, kterou potřebujeme prošetřit. Tuto kopii uchováváme po dobu nutnou k řádnému prošetření takové události a v případě, že je ve věci zahájeno soudní řízení, tak po celou dobu takového řízení. Záznamy uchováváme v elektronické podobě.

 

 • Ochrana našich práv, majetku či bezpečí nebo práv, majetku či bezpečí dalších osob
  • Účel:Vaše údaje můžeme využít k prevenci či odhalování protiprávního jednání, jakož i k tomu, abychom splnili rozhodnutí soudu či dalších orgánů činných v trestním řízení, orgánů státní správy či podmínek stanovených platným právními předpisy.
  • Právní základ:Zpracování osobních údajů pro účel ochrany našich práv, majetku či bezpečí nebo práv, majetku či bezpečí dalších osob je odůvodněno plněním zákonných povinností, případně naším oprávněným zájmem na ochraně našich práv, majetku či bezpečí nebo práv, majetku či bezpečí dalších osob. Poskytnutí osobních údajů v tomto případě není zákonným či smluvní požadavkem. Nemáte tak povinnost nám pro tento účel své osobní údaje poskytnout.
  • Doba uložení:Doba uložení údajů je 4 roky od ukončení našich smluvních vztahů, příp. 4 roky od jejich získání.

 

 • Účetní a daňové účely
  • Účel:Vaše osobní údaje musíme zpracovávat též proto, že nám to ukládá příslušná účetní a daňová legislativa.
  • Právní základ:Zpracování osobních údajů pro účetní a daňové účely je odůvodněno plněním zákonných povinností. Tyto údaje o Vás musíme zpracovávat.
  • Doba uložení:Účetní údaje jsou zpracovávány po dobu 5 let, daňové doklady po dobu 10 let.

 

 1. Komu jsou osobní údaje zpřístupněny?

Vaše osobní údaje jsou zpřístupněny především našim zaměstnancům a lektorům, kteří tyto údaje potřebují pro to, abychom Vám mohli poskytovat naše služby.

Kromě našich zaměstnanců musíme Vaše osobní údaje předávat různým obchodním partnerům, jenž umožňují naše fungování. Partnery, kterým Vaše osobní údaje svěřujeme, velmi pečlivě vybíráme. Spolupracujeme pouze s těmi, kteří jsou schopni zajistit taková technická a organizační zabezpečení osobních údajů, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k Vašim údajům či k jinému jejich zneužití. Všichni tito partneři jsou oprávněni provádět zpracování Vašich údajů výhradně na základě smlouvy o zpracování osobních údajů, v níž se zavazují k povinnosti mlčenlivosti. Poskytnuté údaje též nesmí využít k žádným jiným účelům, než ke kterým jsme jim je zpřístupnili.

Přístup k Vašim osobním údajům mohou mít následující kategorie našich partnerů (příjemců):

 • Lektoři
 • MČ Brno – Žabovřesky
  • Pro účely spolupráce s MČ Brno – Žabovřesky zpracováváme rovněž identifikační a adresní údaje ve formě jmenného seznamu seniorů, kteří u nás cvičí zdarma. Tento seznam pak předáváme MČ Brno – Žabovřesky.
  • Partneři, kteří nám pomáhají organizovat sportovně – relaxační pobyty

▪     Jde především o cestovní kanceláře.

 

 • Partneři, kterým poskytujeme údaje za účelem analýzy návštěvnosti našich webových stránek, Vašeho chování na webových stránkách a obchodních konverzí

▪     Snažíme se, aby Váš zážitek z užívání našich webových stránek byl co nejpříjemnější. Proto spolupracujeme s partnery, kteří provádí analýzy návštěvnosti a Vašeho chování na našich webových stránkách. Díky těmto partnerům máme informace o tom, která část našich webových stránek není srozumitelná, kde případně hledáte požadované informace a zda je nacházíte, na které nabídky na našich webových stránkách jste klikli apod. Na základě těchto informací pak naše webové stránky pravidelně vylepšujeme.

 

 • Partneři, kteří nám poskytují své služby, kteří pro nás zajišťují technický provoz určité služby, a provozovatelé technologií, které pro naše služby využíváme

▪     Aby naše fitness centrum a webové stránky mohly řádně fungovat, musíme spolupracovat s celou řadou partnerů, kteří nám poskytují své služby, zajišťují technický provoz určité služby nebo provozují technologie, které pro naše služby využíváme. Typicky jde o tyto kategorie partnerů:

▪     poskytovatelé informačních a komunikačních služeb a hostingu včetně cloudových uložišť,

 • poskytovatelé zabezpečení a integrity našich služeb a webových stránek,
 • poskytovatelé analytických služeb,
 • poskytovatelé reklamních služeb,

▪     poskytovatelé asistenčních služeb pro zákaznickou podporu a hodnocení spokojenosti,

 • poskytovatelé platebních brán (poskytovatelé platebních karet),

▪     provozovatelé sociálních sítí,

▪     poskytovatelé právních služeb, advokáti,

▪     poskytovatelé tiskových a poštovních služeb, včetně kurýrů.

 

 • Partneři, kteří pro nás zajišťují přímý marketing a partneři a provozovatelé technických řešení, díky kterým Vám můžeme zobrazovat personalizovaný obsah a reklamu

▪     Pro prezentování a propagaci našich služeb využíváme marketingové agentury, kterým pro přesnější cílení reklam na naše služby poskytujeme některé údaje, které jsou k tomu potřebné.

▪     K dosažení co nejlepšího zážitku při návštěvě našich webových stránek vám budeme poskytovat relevantní informace, doporučovat sužby, zasílat vám připomenutí objednávek ponechaných v nákupním košíku. Všechny tyto služby jsou založeny na Vašich předchozích nákupech, na tom, na jaké položky na našem webu klikáte a jaké informace jste nám poskytli.

▪     Pro zajištění, že se naše reklama bude zobrazovat relevantnímu publiku, sdílíme Vaše osobní údaje, a to včetně e-mailové adresy, s provozovateli technických řešení, díky kterým Vám můžeme zobrazovat personalizovaný obsah a reklamu.

 

 • Orgány veřejné správy
 • Osobní údaje zpřístupňujeme v případě vymáhání práva, pokud to vyžaduje zákon nebo je to nezbytné z důvodu prevence, odhalování a stíhání trestných činů a podvodů, případně jsme-li jinak ze zákona povinni tak učinit.
 • Může jít o orgány činné v trestním řízení (Policie ČR, státní zastupitelství a soudy) či finanční úřady.
 • Předávání osobních údajů těmto příjemcům neprobíhá pravidelně ale pouze nahodile, zejména vyžaduje-li to zákon.

 

 1. Jsou osobní údaje předávány mimo EU?

Předáváme-li osobní údaje svých zákazníků ke zpracování do třetí země (mimo Evropský hospodářský prostor, jehož součástí jsou i státy stojící mimo Evropskou unii – Island, Lichtenštejnsko a Norsko) nebo mezinárodní organizaci, činíme tak pouze za předpokladu, že v tato třetí země nebo mezinárodní organizace zajišťují odpovídající úroveň ochrany nebo pokud příjemce osobních údajů poskytl vhodné záruky jejich ochrany a v cílové zemi jsou k dispozici vymahatelná práva subjektu údajů a účinná právní ochrana subjektů údajů.

Evropská komise dosud uznala odpovídající úroveň ochrany v následujících zemích: Andorra, Argentina, Kanada (obchodní organizace), Faerské ostrovy, Guernsey, Izrael, ostrov Man, Jersey, Nový Zéland, Švýcarsko, Uruguay a USA (omezeno na rámec Privacy Shield).

 

 1. Jakým způsobem jsou osobní údaje zpracovávány?

Osobní údaje jsou zpracovávány manuálně i automatizovaně. O všech činnostech zpracování vedeme řádné záznamy v souladu s příslušnými právními předpisy.

 

 1. Jaká jsou práva subjektů údajů?

Při realizaci Vašich práv se na nás obracejte prostřednictvím našich kontaktních údajů, které jsou uvedeny v úvodu těchto zásad. Vyhrazujeme si právo přiměřeným způsobem ověřit identitu žadatele o předmětná práva. Pokud se žádosti opakují a jsou zjevně nedůvodné či nepřiměřené, můžeme Vám uložit přiměřený poplatek nebo odmítnout žádosti vyhovět.

 • Právo na přístup k osobním údajům
  • Chcete-li vědět, zda zpracováváme Vaše osobní údaje, máte právo získat od nás informace o tom, jestli jsou Vaše osobní údaje zpracovávány, a pokud tomu tak je, máte také právo k Vašim osobním údajům získat přístup. V případě opakované žádosti jsme oprávněni za kopii poskytnutých osobních údajů účtovat přiměřený poplatek na základě našich administrativních nákladů.
 • Právo na opravu nepřesných a doplnění neúplných osobních údajů
  • V případě, že se domníváte, že o Vás zpracováváme nepřesné či nepravdivé údaje, máte právo požadovat jejich opravu. Rovněž máte právo na doplnění neúplných údajů. Opravu či doplnění provedeme bez zbytečného odkladu, vždy však s ohledem na naše technické možnosti.
 • Právo na výmaz
  • V případě, že již Vaše osobní údaje nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistíte-li, že byly zpracovávány protiprávně, máte právo požadovat jejich výmaz.
 • Právo na omezení zpracování osobních údajů
  • V případě, že nemáte zájem o úplný výmaz, ale pouze o dočasné omezení zpracování Vašich osobních údajů, můžete po nás požadovat omezení zpracování Vašich osobních údajů.
 • Právo na přenositelnost údajů
  • V případě, že chcete, abychom Vaše osobní údaje předali třetími subjektu, můžete využít svého práva na přenositelnost údajů. V případě, že by výkonem tohoto práva mohlo dojít k nepříznivému dotčení práv a svobod třetích osob, nebudeme moci Vaší žádosti vyhovět.
 • Právo vznést námitku
  • Máte právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které jsou zpracovávány pro účely splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci nebo pro účely ochrany našich oprávněných zájmů. V případě, že neprokážeme, že existuje závažný oprávněný důvod pro zpracování, který převažuje nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, zpracování na základě Vaší námitky bez zbytečného odkladu ukončíme.
 • Právo kdykoliv odvolat souhlas

o  Pokud je zpracování Vašich údajů založeno na Vašem souhlasu, máte právo kdykoliv tento svůj souhlas odvolat.

 • Právo na informace o automatizovaném rozhodování, včetně profilování

o  Nejste předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které by pro Vás mělo právní účinky nebo by se Vás obdobným způsobem významně dotýkalo.

 • Právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů
  • Máte právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochova 27, 170 00 Praha 7, tel.: 234 665 111, web: uoou.cz.

 

 1. Jak jsou zpracovávány soubory cookie?

Soubory cookie jsou využívány většinou webových stránek a serverů při poskytování celé řady základních internetových služeb. Pokud nakupujete online, cookies slouží například k tomu, že si e-shop pamatuje položky, které jste dříve přidali do nákupního košíku. Soubory cookie také umožňují, aby si webové stránky uložily vaše preference (např. jazykové či při přihlašování) a použily je při Vaší příští návštěvě. Pomocí souborů cookie lze také shromažďovat statistické údaje o aktivitě uživatelů, například počet unikátních návštěvníků stránky za měsíc, které jsou pro provozovatele velmi cenné, neboť umožňují poskytovat kvalitnější a uživatelsky přívětivější služby.

Soubory cookie lze dělit dle platnosti na:

 • dočasné cookies(tzv. session cookies), které zůstávají uloženy ve Vašem prohlížeči pouze do doby, než zavřete Váš prohlížeč,
 • trvalé cookies(tzv. persistent cookies), které zůstávají dlouhodobě uloženy ve Vašem prohlížeči, dokud neuplyne jejich životnost nebo dokud je manuálně neodstraníte (doba uložení souborů cookie ve Vašem prohlížeči závisí na nastavení samotné cookie a nastavení Vašeho prohlížeče).

A podle funkcí na:

 • esenciální,které jsou nezbytné pro funkčnost našich webových stránek,
 • preferenční, které umožňují, aby si naše webové stránky zapamatovala informace, které mění, jak se webová stránka chová nebo jak vypadá (naoř. preferovaný jazyk nebo region, kde se nacházíte), tyto cookies nejsou nezbytně nutná pro fungování našich webových stránek, ale zvyšují funkčnost a praktičnost jejich užívání,
 • analytické,které nám pomáhají s analýzou Vašeho zážitku na našich webových stránkách (tzv. User Experience) a díky nimž rozumíme, jak používáte naše webové stránky,
 • remarketingové,které používáme ke správnému zacílení a pro personalizaci obsahu a reklamy a pro analýzu a měření výkonu jednotlivých prodejních kanálů.

Používáme také cookies třetích stran, na základě nichž probíhá sledování více internetových stránek, abychom vám mohli poskytovat personalizovaný obsah a reklamu na webových stránkách třetích stran a jiných prodejních kanálech.

Naše webové stránky využívají technologie retargetingu, které nám umožňují tvořit kategorizace uživatelů webových stránek do skupin uživatelů. Podle dané uživatelské skupiny Vám pak můžeme na jiných webových stránkách nebo v aplikacích zobrazovat personalizovanou reklamou týkající se našich výrobků.

 

 1. Kde je možné se o zpracování osobních údajů a soukromí na internetu dozvědět více?

Můžete změnit nastavení svého prohlížeče tak, aby cookies odstraňoval nebo bránil jejich ukládání v počítači nebo mobilním zařízení bez vašeho výslovného souhlasu. Informace o nastavení cookies najdete v příslušné části nápovědy prohlížeče. Jak to funguje na nejčastěji užívaných prohlížečích, se můžete dočíst zde:

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Mozilla Firefox: http://support.mozilla.com/en-US/kb/Cookies

Google Chrome: http://www.google.com/support/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647

Safari: http://support.apple.com/kb/PH5042

Operahttp://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/

Adobe (flash cookies): http://www.adobe.com/privacy/policies/flash-player.html

Navštívit můžete také http://www.youronlinechoices.com/cz/(česky), www.allaboutcookies.org(anglicky) nebo www.aboutads.info/choices(anglicky), kde se můžete dozvědět o možnostech odmítnutí určitých cílených reklamních aktivit, které nabízejí některé třetí strany, s kterými spolupracujeme.

O cookies si můžete přečíst i na Wikipedii: https://cs.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie(česky).

 

 1. Jsou zpracovávány i údaje o dětech?

Naše webové stránky nejsou určeny dětem mladším 16 let. Jejich osobní údaje tedy úmyslně neshromažďujeme. Pokud zjistíme, že jsme nedopatřením získali osobní údaje o dětech mladších 16 let, provedeme kroky k tomu, abychom tyto údaje co nejrychleji vymazali, kromě případů, kdy jsme příslušným zákonem vázáni si je ponechat.

 

 1. Závěr

Právní předpisy i naše obchodní strategie a s ní související způsoby zpracování Vašich osobních údajů se mohou měnit. Pokud se tyto zásady rozhodneme aktualizovat, umístíme změny na našich webových stránkách a budeme Vás o těchto změnách informovat. V případech, kdy má dojít k zásadnější změně těchto zásad, či v případě, kdy nám tak uloží zákon, budeme Vás informovat předem. Žádáme Vás, abyste si tyto zásady pečlivě přečetli a při další komunikaci s námi či užívání našich webových stránek tyto zásady pravidelně kontrolovali.