Cvičení pro maminky s dětmi

Chcete chodit cvičit, ale nemáte hlídání nebo se nechcete odloučit od své ratolesti? Posilovací lekce pro maminky je právě pro Vás. Cvičení během kterého můžete mít své dítě u sebe. Během hodiny si můžete kdykoliv odskočit přebalit nebo nakrmit své miminko. Cvičení probíhá v uvolněné atmosféře, kde se dítě nenásilnou formou začleňuje do kolektivu. 

Cvičební lekce je pro maminky, proto velká část hodiny bude věnována posilování hlubokého stabilizačního systému a pánevního svalstva. Dále se budeme učit nepřetěžovat zádové svalstvo, ale fungovat s dítětem tak, aby jsme zapojili ty správné svalové skupiny i během dne. Cvičební lekce zahrnuje také aerobní prvky, posilování celého těla s využitím dítěte nebo cvičebních pomůcek.

Pokud miminko vyžaduje s vámi kontakt, mějte ho stále u sebe. Pro ty otrkanější bude k dispozici hrací koutek, kde si může pohrát a zároveň sledovat maminku. 

Na lekci zveme také tatínky či babičky – lekce jsou variabilní – zacvičí si pokročilí i začátečníci. 

Věkové rozmezí dětí: cca od 6 měsíců do 3 let, případně po domluvě s lektorem.

Na lekci platí standartní ceník na sálové lekce. Děti cvičí zdarma.

Rezervace online nebo na mob. 775 111 460

Vstupem na lekci souhlasíte s následujícími podmínkami:

Beru na vědomí a souhlasím s tím, že v rámci všech lekcí cvičení pro maminky s dětmi nesu plnou odpovědnost za dítě, se kterým se budu tohoto cvičení účastnit a jeho bezpečnost. To platí jak v rámci cvičení, tak při jakémkoliv pohybu v prostorách fitness centra, včetně posilovny, šaten apod.

Rovněž potvrzuji, že jsem byl/a seznámen/a s následujícími pokyny a zásadami cvičení i pohybu v prostorách fitness centra:

  • na cvičení je nutné zajistit pro dítě i pro sebe vhodný cvičební oděv a obuv – v žádném případě nedoporučujeme cvičit v ponožkách (!);
  • na cvičení nenoste vy ani děti žádné šperky a jiné předměty, kterými by mohly ohrozit zdraví své či dětí (např. velké řetízky, prsteny, pásky, šňůrky apod.);
  • děti mějte vždy pod dohledem a nenechávejte je nikde bez dozoru, pokud je to nutné, požádejte jiného dospělého o pomoc;
  • věnujte pozornost možným nebezpečným místům (rohy, hrany, výčnělky);
  • cvičení pomůcky a nářadí používejte jen na základě pokynu lektorky;
  • případné zjištěné vady na nářadí či cvičebních pomůckách nahlaste lektorce;
  • při cvičení berte ohled na zkušenosti, schopnosti a osobní charakteristiky Vás i dětí a tomu cvičení přizpůsobte;
  • pří cvičení nekonzumujte Vy ani děti žádné jídlo a nežvýkejte žvýkačky.

Komentáře