Na STÁTNÍ SVÁTKY 1. a 8. 5. OTEVŘENO 9 – 21 hod

Pravidla ve fitness centru od 27. 4. 

1. Pobyt ve fitcentru je možný pouze se zakrytými ústy a nosem.

2.  Nelze využívat šatny ani sprchy, proto k nám prosím přijďte již převlečení do sportovního oblečení.

3. Vstup pouze v čisté obuvi. Venkovní obuv prosím uschovejte dle instrukcí obsluhy.

4. Při vstupu do fitness centra i po ukončení cvičení prosím použijte připravené dezinfekční prostředky na ruce.

5. Veškeré cvičební stroje i cvičební pomůcky před jejich použitím i po něm pečlivě vydezinfikujte

6.  Při cvičení vleže/vsedě pod sebe vždy umístěte svůj ručník.

7. Dodržujte bezpečnou vzdálenost minimálně 2 m od dalších cvičících.

8. Nápoje či další doplňky si u nás můžete zakoupit pouze v balené formě.

9. Platby preferujeme bezkontaktní.

10. Na toaletách dodržujte také bezpečnou vzdálenost, aby nedocházelo k současné přítomnosti více osob ve vzdálenosti menší než 2 metry.

11. Při respiračních obtížích návštěvu fitness centra raději odložte.

12. Maximální kapacita fitcentra je 50 osob včetně obsluhy.

 

Děkujeme Vám, že se chováte zodpovědně, a že dodržujete pravidla provozu fitcentra.

Komentáře